Leboko la Balete
Kwa go Malete, ka kwa setilong.
Rre Rafrata le Rradiwetse.
Ka ba bokile Seboko le Ketshwerebothata.
Ba re ke bone Matebele a mantsho.
A ga. Maswedi-a-Mphela.
Ditlhaolela-nageng.
Barwa pataola tsa mere.
Di robaroba matlhakola di sa tla go a lala.
Ba re more wa nare ga o lebalebelwe.
Fa e re gou, e be e re goo!
O e tshabele mogotlhong.
Ka mmutlwa o botoka o tla tlhomolwa.  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

Merafe le dikgosi tsa maloba

| Bahurutshe | Bakwena | Bafokeng | Bakgatla | Barolong | Bangwaketse | Balete |
| Batlhaping | Batawana | Batlokwa | Bangwato | Batlhako | Batlhware | Baphuting |
| Barokologadi | Baphiri | Bataung | Bakubung | Baphalane | Batsatsing | Batlharo |

BALETE

Balete
Title: Kgosi Religion:
State: Botswana Dynasty: ?Marumo
Present Ruler: Queen Mosadi Seboko (2001/-)
born 1950.
Predecessors and Short History: Rulers were...
Kgosi POWE I, had issue.
Menwe, had issue.
Boikanyo
Mogotsi
Kgosi MOKGOJWE (qv)
Kgosi MOKGOJWE -/1805
Kgosi POWE II (son) 1805/1830, had issue. He died c1830.
Kgosi MOKGOSI I (qv)
Mokgosi
Kobuane, had issue.
Pule
Kgosi MOKGOSI I 1830/1886, had issue. He died 1886.
Kgosi IKANENG (qv)
Mokalake
Mokgojwe
Kgosi IKANENG 1886/1896, had issue. He died 1896.
Kgosi MOKGOSI II (qv)
Kgosi BAITLOTLE (qv)
Kgosi MOKGOSI II 1896/1906, had issue. He died 1906.
Kgosi SEBOKO I (qv)
Kgosi KETSWERE BOTHATA (qv)
Selekeng
Lekote
Kgosi BAITLOTLE 1906/1917 (Acting Chief)
Kgosi SEBOKO I 1917/1937, had issue. He died 1937.
Kgosi MOKGOSI III (qv)
Kgosi KELEMOGILE (qv)
?Tsimane
?Tumelo Seboko, Deputy Chief.
Kgosi KETSWERE BOTHATA 1937/1945 (Acting Chief)
Kgosi MOKGOSI III 1945/1966, born 1920, had issue. He died 1966.
Kgosi SEBOKO II (qv)
Queen Mosadi Seboko (qv)
Kgosi KELEMOGILE [Kelemogile Mokgosi] 1966/-
Kgosi SEBOKO II [Seboko Mokgosi] 1996/2001, born 29th May 1959 in Ramotswa, educated at Moeding College, joined the Central Transport Organisation in 1981 as an Auto Technician in Selibe Phikwe before moving back to Ramotswa to join Bolux Milling Company in 1991, he left the company to join the House of Chiefs on the 1st June 1996. He died after a lengthy illness sp 17th June 2001 in Gaborone. Queen Mosadi Seboko (see above)


Tlhalefang Communications © 2008. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com