Leboko la Batawana  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

Merafe le dikgosi tsa maloba

| Bahurutshe | Bakwena | Bafokeng | Bakgatla | Barolong | Bangwaketse | Balete |
| Batlhaping | Batawana | Batlokwa | Bangwato | Batlhako | Batlhware | Baphuting |
| Barokologadi | Baphiri | Bataung | Bakubung | Baphalane | Batsatsing | Batlharo |

BATAWANA

Masilo Kgosi TAWANA II


baTawana (Ngamiland)
1795 baTawana tribe established.
23 Mar 1885 British protectorate (as part of Bechuanaland).
1899 Batawana reserve created.
30 Sep 1966 Part of independent Republic of Botswana.
Chiefs (title Kgôsi)
1795 - 1820 Tawana I a Mathiba "Mpuru" (d. c.1820)
1820 - 1828 Moręmi I a Tawana (d. 1828)
1828 - 1840 Sedumedi a Moręmi (acting)
1840 - 1847 Mogalakwe a Tawana (acting)
1847 - 1874 Letsholathębę I a Moręmi (b. c.1820 - d. 1874)
1875 - 1876 Męnô a Moremi (acting)
1876 Dithapô a Męnô (1st time) (acting)
1876 - 4 Nov 1890 Moręmi II a Letsholathębę (b. 1852/55 - d. 1890)
1890 - 1891 Dithapô a Męnô (2nd time) (acting)
1891 - 1906 Sekgoma a Letsholathębę (b. 1870 - d. 1914)
(acting; pretends to be kgôsikgolo)
1906 Sekgathôlę a Letsholathębę
(acting)
1906 - 1932 Mathiba a Moręmi (b. 1880 - d. 1933)
1932 - 1934 Monaamaburu a Letsholathębę (acting)
1934 - 1936 Dibolayang a Weetshoetsile (acting)
1936 - 1937 Gaetsalwe a Moręmi (acting)
1937 - 1946 Moręmi III a Mathiba "Mawelawela" (b. 1915 - d. 1946)
1947 - 1958 Elizabeth Pulane Seeco (f) (b. 1912 - d. 1981)
(Pulane Moremi) (acting)
1958 - 1981 Letsholathębę II a Moręmi (b. 1940 - d. 1981)
1981 - 1995 Mathiba a Moręmi (acting)
1995 - Tawana II a Letsholathębę (b. 1970?)
Tlhalefang Communications © 2008. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com