Leboko la Batlhaping  LE GAE   Ditiragalo   Merafe   Dikgosi   Setso le Ngwao   Thuta Puo   Bakwadi
  Mmino   Ditshwaelo   Kitso kakaretso   Temothuo   Bodumedi   Metse   Dikgwedi
  Nna le Wena   Tsa Pholo   Dipotso   Ditebogo   Tse dingwe   Tsa Puso   Bagwebi

Merafe le dikgosi tsa maloba

| Bahurutshe | Bakwena | Bafokeng | Bakgatla | Barolong | Bangwaketse | Balete |
| Batlhaping | Batawana | Batlokwa | Bangwato | Batlhako | Batlhware | Baphuting |
| Barokologadi | Baphiri | Bataung | Bakubung | Baphalane | Batsatsing | Batlharo |

BATLHAPING

(1) baTlhaping bagaPhuduhudu
Kgosi
.... Mabogole a Maditlhong
.... Motshabi a Mabogole
.... Mmolawa a Ditlhong a Motshabi
1885? Mere a Mmolawa (Molehe a Mmolawa)
1895 - 9 Apr 1910 Gaseemelwe a Mere
1910 - 1 Oct 1925 Mabogole a Mere (acting)
1 Oct 1925 - 1 Apr 1933 Lerumo a Ditu a Gaseemelwe
1 Sep 1933 - Oomang Gaseemelwe

(2) baTlhaping bagaPhuduhutswane
Chiefs (title Kgsi)
1775 - Mar 1812 Molehabangwe a Maswe
Mar 1812 - 1839 Mothibi a Molehabangwe

Split into four ruling lines:
(2-1)
1839 - .... Molale a Molehabangwe
.... - .... Mahura a Molehabangwe (acting)
Split into two lines:
1850? - 1891 Mankurwane a Molale
1891 - .... Nolale a Mankurwane
1950? Kgosietsile a Molale
(2-1-2)
.... - 7 Mar 1906 Mase a Mahura
2 May 1906 - 12 Jun 1918 Tholotitane a Mase
13 Jul 1918 - 11 Jul 1933 Goabakwe Gert Bogosing a Mase
11 Jul 1933 - 1 Oct 1933 Kgosimodipa a Mahura (acting)
1 Oct 1933 - 25 Jun 1958 Lekwe Mahura a Goabakwe
25 Jun 1958 - 5 Nov 1958 Rankalaka a Mahura (acting)
5 Nov 1958 - Modisakgomo George Vantrude
Mahura a Goabakwe
(2-2)
1839 - 1884 Saku a Molehabangwe
1884 - May 1906 Tlhaganyane a Saku
25 May 1906 - 1 Apr 1951 Pull Johnson a Tlhaganyane
1 Apr 1951 - Kain Alfred Tlhaganyane a Pull
(2-3)
1839 - 13 Aug 1858 Gasebonwe a Mothibi
(probably acting for demented Phethuetsile a Mothibi)
1858 - 1885? Botlhasitse a Gasebonwe
1895? - 1927 Galesiwe a Botlhasitse
(2-4)
1839 - 1884 Yanke a Mothibi (Jantje)
1884 - .... Mpolokeng Luka a Yanke
.... - Olebile De Voljk a Yanke
Tlhalefang Communications © 2008. Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet@yahoo.com